Assessments

 

Next Football biedt een aantal assessments aan. Deze assessments zijn afkomstig van Flow in Sports (Leolympia). De verschillende assessments hebben als doel meer inzicht te geven in de huidige persoonlijke sportpsychologische eigenschappen van de sporter. De uitkomsten van de assessments zullen in begrijpelijke taal worden teruggekoppeld naar de sporter. Alle aangeboden assessments van Leolympia zijn wetenschappelijk getoetst op betrouwbaarheid en validiteit.

Assessment 1: Football Performance Skills Assessment (FPSA):

 

Het Football Performance Skills assessment brengt de zes dimensies van een optimale prestatie in kaart.

 

De uitkomsten van de FPSA kunnen worden gebruikt voor de bepaling van sterke kanten en ontwikkelingsmogelijkheden inzake beschikbaarheid en toepassing van verschillende prestatievaardigheden.

 

Download hier meer informatie over de 'Football Performance Skills Assessment'

Assessment 2: FlowState assessment


Met het FlowState Skill assessment wordt de intensiteit van flow van jouw beste prestatie gemeten.

Assessment 3: Directe Wedstrijdbeleving


Met het Direct Wedstrijdbeleving assessment wordt de soort en vaardigheid van de directe wedstrijdbeleving vooraf en tijdens een wedstrijd gemeten.

Assessment 4: Sportmentaliteit


Met het Sportmentaliteit assessment wordt de aanwezigheid en mate van bepaalde aspecten van de sportmentaliteit gemeten.

Assessment 5: Myers Briggs Type Indicator (MBTIŽ)

 

Het MBTI assessment is gebaseerd op alledaagse verschillen tussen mensen in hun voorkeuren om energie op te laden, informatie tot zich te nemen, beslissingen te nemen en hun leven in te richten.

 

Assessment 6 : Athlete Burnout


Het Athlete Burnout assessment meet de mate van een burnout bij de sporter.

Assessment 7 : Group Environment

 

Het Group Environment assessment meet de cohesie in een groep, de perceptie van taak en sociale aspecten van een sporter en de mate van aanpassing van een sporter aan een groep.

Assessment 8 : Coping Style

 

Het Coping Style assessment brengt in kaart welke coping style een sporter gebruikt. Er bestaan grote verschillen in de wijze waarop individuen een gebeurtenis waarnemen, interpreteren en daarop reageren (=coping).