Hoe ziet prestatietraining eruit?

Next Football biedt maatwerk voor spelers die zich mentaal willen ontwikkelen. Als startpunt raden wij echter aan om te beginnen met stap 1 en stap 2 van onze werkwijze (zie figuur en uitleg stappen hieronder). Uit het toegenomen inzicht uit deze eerste twee stappen wordt vervolgens bepaald of de sporter verdere begeleiding nodig heeft (optie 1) of dat de sporter al zelf goed aan de slag kan (optie 2).

 

Meer informatie over onze werkwijze kun je hieronder lezen of download hier onze werkwijze

Werkwijze: stap 1 en 2


Stap 1: Persoonlijke analyse van de zes dimensie van flow

 

Middels de “Performance Skills Assesment” worden voor de sporter de persoonlijke zes dimensies van een optimale prestatie in kaart gebracht.

 


Stap 2: Werken aan inzicht - herkennen en erkennen


De sporter volgt vervolgens drie prestatietrainingen:
 

Sessie 1 - Inleiding in de optimale prestatie & zelfvertrouwen, wedstrijdangst en stress

Wat is een optimale prestatie? Wat gebeurt er met een sporter tijdens een optimale prestatie? Wat is een sporter aan het doen, denken en voelen tijdens een optimale prestatie? Hoe kun je de kans vergroten om optimaal te presteren? Hoe verhoog ik mijn zelfvertrouwen, verlaag ik mijn wedstrijdangst en hoe gebruik ik stress in mijn voordeel?

 

Sessie 2 - Inleiding in optimaal presteren & concentratie

Wat is concentratie? Waarom is concentratie belangrijk? Waarop kun je je concentreren? Welke natuurlijke concentratiestijl heb ik? Hoe kom ik in concentratie? En wat zijn externe en interne afleiders?

 

Sessie 3 - Inleiding in optimaal presteren & gedachtencontrole

Hoe praat jij tegen jezelf? Is dit bevorderlijk of juist belemmerend om optimaal te presteren? Hoe kunnen jouw gedachten leiden tot optimale prestaties? En hoe verloopt jouw beoordelingsproces van gebeurtenissen? Sporters laten herkennen en accepteren wat zij wel en niet kunnen controleren en sporters laten inzien dat zij altijd een vrije keuze hebben in hun reactie op een gebeurtenis is een van de sleutels om een succesvol sporter te zijn.
 

Het voornaamste doel in deze stap is het verhogen van het inzicht in het bereiken van topvorm, inzicht in de belemmerende factoren bij het bereiken van topvorm en inzicht te krijgen in de dimensies van een optimale prestatie en hoe deze dimensies zich tot elkaar verhouden.

 

Bovenstaande sessies kunnen individueel- of in een groepstraject (max. 6 deelnemers) gevolgd worden.

Werkwijze: stap 3 en 4

 

Stap 3: Gerichte aanpak - versterken en verbeteren

 

Als inzicht is verkregen in de eigenaardigheden en kenmerken om de eigen topvorm te (kunnen) bereiken, of juist daarin belemmerd te worden, dan is het goed mogelijk om zeer gericht de sterke kanten te consolideren/ versterken respectievelijk verbeteringen aan te brengen. Een veelvoud aan onderwerpen, interventies en methoden staan tot de beschikking om de aanpak concreet te vormen. Een aanpak op maat en op de praktijk gericht.

 

Een aantal modules die Leolympia aanbiedt zijn:

- Module : Sportmindset

- Module : Hartcoherentie-training
 

- Module : Verdieping in zelfvertrouwen, wedstrijdangst en stress

- Module : Verdieping in concentratie

- Module : Verdieping in gedachtencontrole / gedachtentraining


- Module : Motivatie, sportmentaliteit en doelen stellen

- Module : Visualiseren en maken van een mentaal wedstrijdplan

- Module : De tegenslag


- Module : In kaart brengen van jouw sociale omgeving (wie helpen je, werken je tegen, etc.)

- Module : Het organiseren van jouw leven naast je sport

- Module : Jouw persoonlijkheid in relatie tot anderen

- Module : Talentontwikkelingscan (fysiek, techniek, inzicht, mentaal etc.)

- Module : Het leven en carriere na topsport
 


Stap 4: Continue toepassing - controleren en verdere toepassing

 

Uiteindelijk vergt het bereiken van topvorm adequate toepassing, controle en routine van de leerstof in de praktijk.