Prestatie in voetbal

Het proces van presteren kun je vergelijken met een eenvoudige machine. Je stopt er wat in – de input (technische vaardigheid, fysieke gesteldheid, materiaal etc) –, de input gaat door een proces – in dit geval een mentaal proces –  en de uitkomst is de output oftewel de objectieve prestatie.

 

Tijdens een “Prestatie” (zie onderstaande figuur) functioneert het mentale proces niet optimaal. Door angst, teveel of te weinig stress, verkeerd gebruik van de aandacht presteren veel sporters onder hun mogelijkheden. Hetgeen wat in hun zit (input), komt er door het niet optimale mentale proces niet daadwerkelijk uit (output). Dit wordt in de figuur kenbaar gemaakt doordat de output lager is dan de input. Tijdens een “Top-prestatie” haalt een sporter alles eruit wat er in zit (output is gelijk aan de input) en tijdens een “Flow-prestatie” presteert men zelfs beter dan zijn of haar mogelijkheden (de output is hoger dan de input).

 

Om prestaties te verhogen kan men dus enerzijds de input verhogen of het mentale proces verbeteren of in de ideale situatie zowel de input verhogen alsmede het mentale proces verbeteren.

 

Prestatietraining

 

> Prestatietraining is gericht op het bereiken van optimale prestaties en optimale ervaringen, beter bekend als flow. Prestatietraining is dus in eerste instantie niet bedoeld om psychologische problemen op te lossen, maar richt zich juist op het verhogen van prestaties en het verbeteren van ervaringen.

 

> Prestatietraining is gebaseerd op de prestatiepsychologie, dat sterk in opkomst is. De kennis en vaardigheden afkomstig van prestatietraining kun je uiteindelijk niet alleen toepassen in de sport, maar in elk prestatiedomein zoals bijvoorbeeld ook in leren, studeren en in het werk.

 

> Naast dat prestatietraining sporters beter in staat stelt te presteren, verhoogt het tegelijkertijd ook het plezier en zelfvertrouwen in activiteiten.