Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

1. Aanmelding & Inschrijving

1. De overeenkomst tussen Next Football en speler treedt in werking als de aanmelding via de site www.nextfootball.nl gedaan is, of dat een mail ontvangen is.

 

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd per afdelingscohort (F t/m A).

3. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.

4. Inschrijving wordt ruim voor de start van de eerste training per E-mail bevestigd.

5. Een aantal dagen voor de start van de cursus ontvangt iedere deelnemer alle relevante informatie voor deelname.

2. Betaling

1. Next Football ziet graag dat u in één termijn betaald maar wilt u de mogelijkheid bieden in twee termijnen te betalen. Het inschrijvingsbedrag kunt u overmaken op rekeningnummer:

174.9149.38 t.n.v. stichting Sporttalent Nederland. 

2. Deelname aan de cursus is definitief wanneer het volledige of halve factuurbedrag binnen drie weken na bevestiging via E-mail is voldaan.

3. Voordat de cursus begint dient het inschrijvingsgeld te zijn betaald, anders vervalt de inschrijving.

 

4. De kosten van deelname bedragen € 145,00 voor leden van Concordia en € 180,00 voor niet-leden van Concordia, inclusief shirt (of tenue).

 

5. Mocht de speler niet kunnen deelnemen aan de voetbalcursus omdat de voetbalcursus net op het moment van inschrijven vol zit en de speler heeft wel reeds het cursusbedrag betaald. In dat geval vindt er uiteraard restitutie van het cursusgeld plaats.
 

 

3. Huishoudelijke regels

1. Next Football is een nauwe samenwerking met Voetbalvereniging Concordia Delft en trainingen vinden plaats op het terrein van Concordia. Spelers dienen zich zoals bij elke vereniging correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

2. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag tijdig afmelden bij de voetbalschool. Next Football bepaald of de afzegging tijdig is en reden legitiem. Aan het eind van een cursus zal door Next Football de mogelijkheid worden geboden voor het inhalen van gemiste traingen.

 

4. Spelers worden op niveau (niet op leeftijd) ingedeeld in groepen van in principe maximaal 8 spelers. Per groep van 8 zijn 2 trainers beschikbaar. Next Football maakt ook gebruik van stagiaires van opleidingen die als extra ondersteuning bij trainingen kunnen fungeren.

5. Je mag pas het veld op als de voorgaande training is afgelopen, overige personen worden verzocht het veld niet te betreden.

6. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.nextfootball.nl.

7. Eventueel afgelaste trainingen worden aan het eind van de cursus ingehaald.

8. Spelers zijn verplicht in het shirt/tenue van Next Football te trainen, het shirt/tenue wordt geleverd bij inschrijving en blijft eigendom van de speler. Spelers dienen zelf voor overige zaken te zorgen zoals het juiste schoeisel zijnde voetbal of kunstgrasschoenen.


Aansprakelijkheid

1. Next Football sluit voor de jeugdspelers die eventueel geen Concordia-lid zijn een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Concordia-leden vallen onder de verzekeringen van Concordia uit hoofde van het Concordia lidmaatschap.

2. Next Football stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

3. Next Football stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De voetbalopleiding is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

4. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

5. Annulering en verzuim

1. Annulering door deelnemer, na inschrijving en betaling, is mogelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Bij annulering wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend met het betaalde cursusgeld.

2. Annulering tijdens de cursus is mogelijk maar restitutie van cursusgeld is niet mogelijk, behalve wanneer punt 5.3 van toepassing is.

3. Restitutie van het cursusgeld of een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht (bijv. langdurige ziekte of blessure). Restitutie van het cursusgeld moet schriftelijk worden aangevraagd, er kan gevraagd worden om een doktersverklaring. Het verzoek kan gestuurd worden naar het correspondentieadres of e-mail adres te vinden op www.nextfootball.nl.

4. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van punt 3.1 vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.


6. Foto’s / Video’s

1. Tijdens de trainingen kunnen er beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van Next Football promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de cursus kenbaar te maken.