Next Football Methode

Het trainingsprogramma van Next Football is uniek en innoveert zich continue met de nieuwste wetenschappelijke en praktisch bewezen kennis.
 

In eerste instantie is de Next Football methode een mix van de Wiel Coerver Methode, de KNVB Academy en worden er diverse elementen gebruikt uit de Jeugdopleiding van Feyenoord en ADO Den Haag. De hoofdtrainer van Next Football – Martijn Leonard – heeft door zijn spelersachtergrond elke methode zelf kunnen ondervinden.

De Next Football methode gaat echter verder. De Next Football methode heeft namelijk zijn eigen ontworpen en daarmee unieke oefeningen waarin de volgende principes verwerkt zijn:
 

 • Talentontwikkeling:

Talentontwikkeling vraagt om timing en maatwerk. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende sensitieve fases in de groei bij kinderen, zal ontwikkeling beter en sneller plaatsvinden.

 

 • Trainen op talent: (Martijn Leonard)

Door te trainen op talenten als: balgevoel, snelheid van denken, coordinatie, koppelingsvermogen, ruimtelijk inzicht etc. en dit vervolgens te combineren met vaardigheden als: de overstap, schaarbeweging etc. zal de ontwikkeling beter en sneller plaatsvinden.

 

 • Flow: (Mihalyi Csikszentmihalyi)

In flow presteert een sporter optimaal en heeft hij een optimale ervaring. Alle beinvloedbare karakteristieken van flow zijn in de Next Football trainingen verwerkt.
 

 • Action Type: (Peter Murphy)

Next Football maakt gebruik van de inzichten van Action Type waarmee het voorkeursbewegen van sporters herkent wordt en beter aansluiting kan worden gemaakt bij het bewegingsreportoire van de speler. Middels Action Type wordt ervoor gezorgd dat spelers kunnen handelen middels hun eigen unieke en natuurlijke manier van handelen. Middels Action Type zorgt Next Football voor maatwerk.
 

 • Coachen: (Internationale Coachfederatie)

Next Football hoofdtrainer Martijn Leonard is als coach gecertificeerd door het ICF. De peilers verantwoordelijkheid en bewustzijn nemen een centrale plaats in bij Next Football

 

 • Sportpsychologie:

De inzichten vanuit de sportpsychologie geven handvaten betreft: wanneer doe je bij wie wat en hoe breng je dat? Bij prestatiegedrag vormen cognitie, emotie en motoriek een drie-eenheid en zijn niet te scheiden.

 

 • Athletics Skills Model:

Het potentieel wordt enorm verhoogd door kinderen eerst zo veel mogelijk op te leiden tot complete bewegers en pas daarna tot specialisten in hun tak van sport.

 

 • Football theory: (Jan Tamboer)

De karakteristieken van voetbal zijn overal op de wereld hetzelfde. Om goed te begrijpen wat er in het voetbal gebeurd gebruikt Next Football de objectieve en universele voetbaltaal.

 

 • Periodiseren voetbal: (Raymond Verheijen)

Next Football houdt rekening met de periodisering van de voetbalconditie zodat er geen overbelasting ontstaat voor spelers. Voetbalconditie is het zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk uitvoeren van een goede samenwerking tussen spelers, van goede keuzes en juiste uitvoeringen. Een juiste periodisering zorgt ervoor dat stapsgewijs de voetbalconditionele grenzen worden verlegd waardoor spelers zowel fit als fris worden en blijven.

 

 • Sportmindset:

Sporters met een groei mindset ontwikkelen zich beter en sneller dan sporters met een statische mindset. De coaching van de Next Football trainers is erop gericht om een groei mindset bij de spelers te ontwikkelen.

 

 • Transformationeel Leiderschap:

De Next Football trainers worden getraind om de elementen van transformationeel leiderschap te tonen aan de spelers, wat de inzet, ontwikkeling en plezier van spelers verhoogd.

 

 • Long Term Athlete Development (LTAD):

Train voldoende, maar waak voor overkill. De fysieke belasting van een sporter kent zijn grenzen en moet in verhouding staan tot rust, voeding en ontspanning.
 

Naast de jarenlange opgedane voetbalkennis en voetbalervaring is de Next Football methode en filosofie mede gebaseerd uit literatuur betreffende o.a. ‘optimaal presteren, coaching, pedagogiek, voetbal en talentontwikkeling’.

Onze boekenkast is hier te bekijken.

 

Uitgangspunten Next Football Methode

 

De Next Football methode is uniek en berust op een aantal pijlers die hieronder beschreven staan.

 

 1.    1. De trainingen zijn gebaseerd om de functionele techniek te verbeteren en de 
 2.        voetbalintelligentie te vergroten [zie: techniek in voetbal]

 

 1.    2. Naast algemene trainingen worden er gespecialiseerde spitsen-, middenveld,
 2.        verdediging en looptechniek- trainingen gegeven [zie: techniek in voetbal]

 

 1.    3. Next Football is tevens gespecialiseerd in de optimale prestatie en optimale ervaring. In
 2.        alle trainingen zijn de elementen van waaruit een optimale ervaring en optimale prestatie
 3.        (= flowervaring) uit bestaat geintegreerd. [zie: methodische opbouw]  

 

 1.    4. De trainingen zijn volgens een methodisch leerproces opgebouwd, waarbij de relatie  
 2.        tussen uitdaging en vaardigheid continue gezocht wordt waardoor de kans op verveling of
 3.        teveel stress bij de spelers verkleind wordt. [zie: leerproces]

 

 1.    5. Elk individu krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft. Per vier spelers is er een
 2.        kwalitatieve trainer beschikbaar (trainer / spelers ratio = 1-4). [zie: trainers]

 

 1.    6. Alle trainers hebben minimaal een HBO- WO werk of denkniveau, hebben op
 2.        selectieniveau gevoetbald, kunnen de oefeningen voordoen, zijn zowel theoretisch
 3.        alsmede pedagoisch goed onderlegd en hebben passie voor het voetbal(trainersschap).
 4.        [zie: trainers]

 

 1.    7. Indien de juiste mate van motivatie en discipline aanwezig is bij de speler, zal de coaching 
 2.        van de trainers minimaal 80% in het positieve zijn en maximaal 20% in het negatieve
 3.        (bijv. 6 van de 10 acties waren goed ipv. 4 verkeerd).

 

 1.    8. De trainingstijd zal optimaal gebruikt worden; dus geen lange wachtrijen waarin de
 2.        spelers lang stil staan.

 

 1.    9. Indien gewenst kunnen spelers aanvullende prestatietrainingen volgen. [zie:
 2.        prestatietraining]

 

 1.  10. Boven alles staan normen en waarden centraal bij de voetbalacademie. Deze zullen
 2.        actief bewaakt worden door de trainers, maar ook door een speciaal benoemd “normen en
 3.        waarden” bewaker.
 4.