Methodische opbouw

Bij Next Football wordt er methodisch gewerkt. Na elke cursus finetunen we onze methodiek. Dit heeft ertoe geleid dat Next Football zijn eigen unieke visie heeft ontwikkeld en de daarbijhorende eigen oefeningen heeft ontworpen. 

Next Football onderscheidt zich door:
- Allignment > alle oefeningen zijn afgeleid vanuit de Next Football spelprincipes
- Flow Cultuur > flow, talenten, groei mindset en eigen verantwoordelijkheid staan centraal
- Talentontwikkeling > centraal staat het individu, brede ontwikkeling en sensitieve fases


Leren gaat het makkelijkst en snelst als de uitdaging voor de speler, net zijn vaardigheid overstijgt. Is de uitdaging te groot dan leidt dit tot stress en is de uitdaging te laag dan leidt dit tot verveling. Zowel stress als verveling hebben een groot afbreukrisico. Gepaste uitdagingen creeren bij de vaardigheden van de speler is dus van essentieel belang.

 

Next Football biedt trainingen aan op vijf niveau’s: F-cursus, beginner, gevorderd, master en professional. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de absolute uitdaging zal zijn en hoe meer er op details getraind en gecoached wordt. Per niveau bestaan er echter weer drie subniveau's: niveau 1, niveau 2 en niveau 3.

 

 

Certificaten:

 

Indien een speler heeft voldaan aan een subniveau zal het hiervoor een certificaat krijgen en kan het in de vervolgcursus minimaal een niveau hoger instappen. Het trainen op een hoger niveau betekent een hogere uitdaging, nieuwe functionele bewegingen aanleren in andere oefenvormen. Dit komt zowel de ontwikkeling, alsmede het plezier van de trainingen ten goede!

 


Specialistische trainingen:

 

Vanaf het niveau gevorderd worden er specialistische verdediging-, middenveld-, en spitsentrainingen aangeboden.
 

Bewust bekwaam worden

 

Als je je ergens bewust van bent, dan kun je daar veel gerichter mee omgaan. Bovendien vergroot een groeiend bewustzijn de kans op een toename van de bekwaamheid. En de toename van het bewustzijn en bekwaamheid bevordert weer het zelfvertrouwen van de sporter.

 

Next Football maakt spelers op de juiste wijze bewust van talloze belangrijke facetten van het voetbal. Een voorbeeld:            

 

      Wat is een juiste wreeftrap?; waar raak je de bal, met welk deel van je voet,

      welke lichaamshouding neem je daarbij aan, hoe houd je je armen, hoe geef je

      snelheid aan de bal etc.

 

Indien een speler zich bewust is van bepaalde aspecten van bijvoorbeeld een wreeftrap is hij beter in staat zijn wreeftrap te verbeteren. Dit geldt ook voor andere belangrijke onderdelen van voetbal: balaanname, handelingssnelheid etc. Hierbij willen we zeker geen robots maken, maar iedereen vanuit zijn eigen bewegingsignatuur (zodat de natuurlijke aanleg zich kan profileren) bewust maken van bijvoorbeeld de ideale wreefpass etc.

 

Het is belangrijk dat jeugdspelers direct het juiste leren. Want door het verkeerde zeer goed te doen, wordt men alleen maar slechter. Zo kan iemand maar beter het juiste verkeerd doen, dan het verkeerde goed. Bij Next Football leert de speler direct het goede goed te doen!

 

Voor talloze aspecten van het voetbal zal de speler leren:

    1) of iets goed of fout ging;

    2) wat er fout of goed ging;

    3) wat hij kan doen om het juiste te doen.

 

Uiteindelijk is het de doelstelling dat de speler hierdoor een onafhankelijke en zelfsturende speler wordt.

 

Leerproces

 

Met behulp van de volgende vier begrippen wordt de ontwikkeling van het leerproces beschreven.

 

  1. 1. Onbewust onbekwaam

In deze fase is de speler er nog niet van bewust dat hij bepaalde vaardigheden mist.

 

  1. 2. Bewust onbekwaam

In deze fase merkt de speler dat het bepaalde vaardigheden zal moeten ontwikkelen. Door dit   inzicht kan het zelfvertrouwen van de speler een behoorlijke deuk oplopen. In deze fase is het zaak dat de speler experimenteert, fouten durft te maken en de juiste positieve feedback ontvangt van de trainers. Uiteindelijk zal de speler beseffen dat de moeite en tijd die hij investeert om competenter te worden, wordt overtroffen door de waardering en tevredenheid die hij naderhand zult ervaren.

 

  1. 3. Bewust bekwaam

Door de juiste coaching en door veel te oefenen, wordt de speler steeds competenter. Door de toegenomen bekwaamheid zal het  zelfvertrouwen van de speler in deze fase erg toenemen.

 

  1. 4. Onbewust bekwaam

Uiteindelijk worden de verworven bekwaamheden deel van de speler. Hij ervaart de oorspronkelijke onbekwaamheid niet meer als een probleem dat opgelost dient te worden, maar is nu opgelost. Wat ooit moeilijk leek, is nu makkelijk geworden.