fbpx

Algemene Voorwaarden

Art.1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Next Football: Voetbalacademie Next Football, dat onderdeel is van Next Talent;

Activiteit: elke door Next Football georganiseerde activiteit, zoals de trainingen en eventuele wedstrijden, voetbaldagen en/of andere evenementen;

Kosten: het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de Next Football georganiseerde Activiteiten.

1.2 In deze algemene voorwaarden kan voor deelnemer en speler ook gelezen worden deelneemster en speelster.


Art.2 – Aanmelding en inschrijving

Een aanmelding voor een van de Activiteiten geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier van Next Football. Een aanmelding voor een Activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Next Football het volledig ingevulde aanmeldingsformulier heeft ontvangen. De aanmelding wordt door Next Football direct per mail bevestigd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

 

Art.3 – Restitutie

Er wordt in beginsel geen restitutie verleend als een activiteit door de deelnemer zelf tussentijds beëindigd wordt. 


Art.4 – Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de door Next Football georganiseerde Activiteiten geschiedt op eigen risico.

4.2 Next Football is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door Next Football georganiseerde Activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Next Football te werk zijn gesteld of van wier diensten door Next Football gebruik is gemaakt, tenzij aan Next Football opzet of grove schuld kan worden verweten.

4.3 Next Football maakt gebruik van externe faciliteiten. De spe(e)ler(ster) dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van Next Football. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de faciliteerder of Next Football wordt de schade verhaald op de speler die de schade heeft toegebracht.

4.4 Next Football is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

4.5 Next Football is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de Activiteit, noch voor andere al aanwezige fysieke klachten.


Art.5 – Foto’s en dergelijke

Alle audio- en/of visuele opnames tijdens de Activiteiten door Next Football gemaakt, zijn eigendom van Next Football. Door aanmelding geeft men Next Football het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit bezwaar voorafgaande aan de Activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan Next Football.


Art.6 – E-mail en website

Next Football houdt alle deelnemers aan de Activiteiten per email en haar eigen website: http://nextfootball.nl op de hoogte van haar Activiteiten.