fbpx

De rol van techniek in voetbal

Voetbal is een teamsport, waarbij samenwerken tussen spelers bij het aanvallen, verdedigen en omschakelen essentieel is. Om deze samenwerking goed op elkaar af te stemmen is een goede communicatie tussen spelers onderling nodig. Binnen de voetbaltheorie wordt communicatie daarom gezien als de hoogste orde in het voetbal.

Vervolgens worden in deze samenwerking keuzes gemaakt door de spelers, waarvoor inzicht nodig is. Vervolgens zal deze keuze uitgevoerd moeten worden, hiervoor is een goede techniek nodig. Om de samenwerking tussen spelers en de daaropvolgende keuzes te doen slagen is voetbaltechniek dus doorslaggevend! 

 

 • Zonder goede techniek, heeft communicatie tussen spelers en voetbalinzicht geen rendement!

Niet voor niets pleitte Johan Cruijff jarenlang voor trainen op techniek, met name in de jeugd, waarin de basis wordt gelegd voor de techniek van een voetballer.

Echter het trainen van techniek mag nooit een doel op zich zijn. Techniek dient altijd in relatie te staan tot wedstrijdspecifieke handelingen, waardoor techniek een intentie krijgt. Johan Cruijff zei dit in zijn eigen woorden als volgt:
 

      “Een goede techniek is niet duizend keer een bal hooghouden of vier dubbele
      scharen achter elkaar maken. Een goede voetbaltechniek is functioneel. Het is een manier
      van denken: Dat je door goede technische vaardigheden tijd wint, meer controle hebt en
      daardoor meer tijd hebt om voetbalintelligente keuzes te maken in het veld.”

 

Uiteindelijk gaat het er dus om wat je met jouw techniek doet. Zonder communicatie tussen spelers en inzicht verliest ook techniek zijn efficiëntie en effectiviteit. Inzicht gekoppeld aan een uitstekende techniek biedt daarom de basis om echt ‘goed’ te worden in voetbal. Beide facetten: Techniek en voetbalintelligentie worden getraind bij voetbalacademie Next Football.

Trainingsmethode

Het trainingsprogramma van Next Football is uniek en innoveert zich continue met de nieuwste wetenschappelijke en praktisch bewezen kennis. 

In eerste instantie is de Next Football methode een mix van de Wiel Coerver Methode en de KNVB Academy, daarnaast worden er diverse elementen gebruikt uit de Jeugdopleiding van Feyenoord en ADO Den Haag. De hoofdtrainer van Next Football – Martijn Leonard – heeft door zijn spelersachtergrond elke methode zelf ondervonden.

De Next Football methode gaat echter verder. De Next Football methode is uniek en heeft in oefeningen de volgende principes verwerkt: 

 • Talentontwikkeling:

Talentontwikkeling vraagt om timing en maatwerk. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende sensitieve fases in de groei bij kinderen, zal ontwikkeling beter en sneller plaatsvinden. 

 • Trainen op talent: (Martijn Leonard)

Door te trainen op talenten als: balgevoel, snelheid van denken, coördinatie, koppelingsvermogen, ruimtelijk inzicht etc. en dit vervolgens te combineren met vaardigheden als: de overstap, schaarbeweging etc. zal de ontwikkeling beter en sneller plaatsvinden. 

 • Flow: (Mihalyi Csikszentmihalyi)

In flow presteert een sporter optimaal en heeft hij een optimale ervaring. Alle beinvloedbare karakteristieken van flow zijn in de Next Football trainingen verwerkt. 

 • Action Type: (Peter Murphy)

Next Football maakt gebruik van de inzichten van Action Type waarmee het voorkeursbewegen van sporters herkend wordt en beter aansluiting kan worden gemaakt bij het bewegingsrepertoire van de speler. Middels Action Type wordt ervoor gezorgd dat spelers kunnen handelen op hun eigen unieke en natuurlijke manier. Middels Action Type zorgt Next Football voor maatwerk. 

 • Coachen: (Internationale Coachfederatie)

Next Football hoofdtrainer Martijn Leonard is als coach gecertificeerd door het ICF. De pijlers verantwoordelijkheid en bewustzijn nemen een centrale plaats in bij Next Football.

 • Sportpsychologie:

De inzichten vanuit de sportpsychologie geven handvaten betreft: Wanneer doe je bij wie wat en hoe breng je dat? Bij prestatiegedrag vormen cognitie, emotie en motoriek een drie-eenheid en zijn niet te scheiden. 

 • Athletics Skills Model:

Het potentieel wordt enorm verhoogd door kinderen eerst zo veel mogelijk op te leiden tot complete bewegers en pas daarna tot specialisten in hun tak van sport. 

 • Football theory: (Jan Tamboer)

De karakteristieken van voetbal zijn overal op de wereld hetzelfde. Om goed te begrijpen wat er in het voetbal gebeurd gebruikt Next Football de objectieve en universele voetbaltaal. 

 • Periodiseren voetbal: (Raymond Verheijen)

Next Football houdt rekening met de periodisering van de voetbalconditie zodat er geen overbelasting ontstaat voor spelers. Voetbalconditie is het zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk uitvoeren van een goede samenwerking tussen spelers, van goede keuzes en juiste uitvoeringen. Een juiste periodisering zorgt ervoor dat stapsgewijs de voetbalconditionele grenzen worden verlegd waardoor spelers zowel fit als fris worden en blijven. 

 • Sportmindset:

Sporters met een groei mindset ontwikkelen zich beter en sneller dan sporters met een statische mindset. De coaching van de Next Football trainers is erop gericht om een groei mindset bij de spelers te ontwikkelen. 

 • Transformationeel Leiderschap:

De Next Football trainers worden getraind om de elementen van transformationeel leiderschap te tonen aan de spelers, wat de inzet, ontwikkeling en plezier van spelers verhoogd. 

 • Long Term Athlete Development (LTAD):

Train voldoende, maar waak voor overkill. De fysieke belasting van een sporter kent zijn grenzen en moet in verhouding staan tot rust, voeding en ontspanning. 

Naast de jarenlange opgedane voetbalkennis en voetbalervaring is de Next Football methode en filosofie mede gebaseerd uit literatuur betreffende o.a. ‘optimaal presteren, coaching, pedagogiek, voetbal en talentontwikkeling’.